Online-släpp
Lämnar du oss redan?
Vi vill ge dig ett specialerbjudande! Få en gratiskista och bli introducerad på vår webbplats genom att få ett slumpmässigt CS:GO-föremål. Logga bara in och använd kampanjkod START !
Kistor att öppna

Masamune Knives

Kistor att öppna
hotkeys tillgängliga
öppna kistorenter
snabba stoppspace
säljs
gör omr
Last 24 hours top skins

Kistan innehåller

Kontrollera oddsintervall
★ Paracord Knife -
★ Paracord Knife
Wear Price Odds
288.8 0.0183%
342.89 0.0155%
★ Paracord Knife - Crimson Web
★ Paracord Knife
Crimson Web
Wear Price Odds
BS 210.27 0.0252%
BS 252.1 0.021%
WW 310.31 0.017%
FT 349.12 0.0152%
★ Paracord Knife - Slaughter
★ Paracord Knife
Slaughter
Wear Price Odds
FT 336.24 0.0158%
MW 391.48 0.0135%
FN 489.16 0.0108%
★ Paracord Knife - Urban Masked
★ Paracord Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
BS 110.16 0.048%
WW 111.88 0.0473%
FT 116.47 0.0454%
BS 119.65 0.0442%
WW 122.23 0.0433%
FT 136.51 0.0388%
MW 153.62 0.0344%
MW 176.3 0.0301%
FN 272.86 0.0194%
★ Paracord Knife - Case Hardened
★ Paracord Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
BS 192.93 0.0275%
WW 206.5 0.0256%
FT 250.46 0.0211%
WW 259.15 0.0205%
BS 295.94 0.0178%
MW 298.9 0.0177%
FN 473.24 0.0111%
★ Paracord Knife - Blue Steel
★ Paracord Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 174.92 0.0303%
WW 185.45 0.0285%
FT 186.38 0.0284%
FT 201.26 0.0263%
BS 204.34 0.0259%
WW 209.48 0.0252%
MW 213.2 0.0248%
MW 264.59 0.02%
FN 338.68 0.0157%
★ Paracord Knife - Night Stripe
★ Paracord Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
BS 130.63 0.0405%
FT 142.54 0.0372%
WW 147.19 0.0359%
BS 169.49 0.0313%
WW 179.44 0.0295%
FT 190.2 0.0278%
MW 199.14 0.0265%
MW 267.29 0.0198%
FN 342.21 0.0155%
★ Paracord Knife - Stained
★ Paracord Knife
Stained
Wear Price Odds
BS 142.65 0.0371%
BS 154.6 0.0342%
FT 159.78 0.0331%
WW 165.09 0.0321%
WW 170.5 0.031%
FT 186.17 0.0284%
MW 194.87 0.0272%
MW 254.51 0.0208%
FN 382.6 0.0139%
★ Paracord Knife - Scorched
★ Paracord Knife
Scorched
Wear Price Odds
BS 105.38 1.9368%
FT 110.72 0.0478%
WW 115.57 0.0458%
FT 121.76 0.0435%
BS 139.67 0.0378%
WW 139.74 0.0378%
MW 141.96 0.0373%
MW 174.64 0.0303%
FN 227.05 0.0233%
★ Paracord Knife - Boreal Forest
★ Paracord Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
BS 104.64 1.9505%
WW 125.66 0.0421%
BS 126.25 0.0419%
FT 128.02 0.0413%
FT 150.8 0.0351%
WW 154.15 0.0343%
MW 171.11 0.0309%
FN 207.76 0.0255%
MW 213.65 0.0248%
FN 344.73 0.0154%
★ Paracord Knife - Forest DDPAT
★ Paracord Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
BS 103.63 1.9696%
WW 106.59 0.0496%
FT 112.5 0.0471%
BS 118.74 0.0445%
FT 131.39 0.0403%
WW 137.94 0.0384%
MW 140.05 0.0378%
MW 182.55 0.029%
FN 200.46 0.0264%
FN 253.56 0.0208%
★ Paracord Knife - Safari Mesh
★ Paracord Knife
Safari Mesh
Wear Price Odds
BS 102.89 1.9837%
WW 102.91 1.9833%
FT 106.08 0.0499%
FT 112.49 0.047%
BS 114.21 0.0463%
WW 118.89 0.0445%
MW 125.63 0.0422%
MW 150.5 0.0352%
★ Survival Knife -
★ Survival Knife
Wear Price Odds
249.54 0.0212%
263.38 0.0201%
★ Survival Knife - Fade
★ Survival Knife
Fade
Wear Price Odds
MW 494.91 0.0107%
FN 539.08 0.0098%
★ Survival Knife - Slaughter
★ Survival Knife
Slaughter
Wear Price Odds
FT 293.71 0.018%
MW 313.02 0.0169%
FT 324.44 0.0163%
FN 397.19 0.0133%
★ Survival Knife - Crimson Web
★ Survival Knife
Crimson Web
Wear Price Odds
BS 245.32 0.0216%
BS 250.29 0.0211%
WW 285.25 0.0186%
WW 304.53 0.0173%
FT 312.83 0.0169%
★ Survival Knife - Stained
★ Survival Knife
Stained
Wear Price Odds
BS 125.95 0.042%
BS 126.08 0.042%
FT 134.03 0.0395%
WW 135.78 0.039%
FT 139.53 0.0379%
WW 148.99 0.0355%
MW 158.9 0.0333%
MW 181.81 0.0291%
FN 210.84 0.0251%
FN 294.73 0.018%
★ Survival Knife - Case Hardened
★ Survival Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
BS 155.77 0.034%
BS 160.72 0.0329%
FT 166.62 0.0318%
WW 168.84 0.0313%
WW 185.11 0.0286%
FT 201 0.0263%
MW 220.53 0.024%
MW 250.72 0.0211%
FN 286.27 0.0185%
FN 325.92 0.0163%
★ Survival Knife - Blue Steel
★ Survival Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 131.58 0.0403%
WW 134.59 0.0393%
BS 140.1 0.0377%
FT 141.4 0.0374%
FT 150.17 0.0353%
MW 153.74 0.0344%
WW 157.33 0.0336%
MW 195.88 0.027%
FN 219.72 0.0241%
★ Survival Knife - Forest DDPAT
★ Survival Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
BS 99.99 2.0413%
WW 104.56 1.952%
FT 107.34 0.0493%
BS 118.97 0.0445%
MW 120.67 0.0439%
WW 126 0.042%
FT 133.34 0.0397%
MW 158.75 0.0333%
FN 201 0.0263%
FN 296.93 0.0178%
★ Survival Knife - Night Stripe
★ Survival Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
BS 114.6 0.0462%
BS 124.27 0.0425%
WW 125.23 0.0423%
FT 132.96 0.0398%
WW 155.18 0.0341%
MW 157.89 0.0336%
FT 164.4 0.0322%
MW 226.5 0.0234%
FN 261.04 0.0202%
★ Survival Knife - Scorched
★ Survival Knife
Scorched
Wear Price Odds
BS 96.53 2.1144%
FT 101.69 2.0071%
WW 106.85 0.0495%
WW 111.36 0.0475%
MW 115.84 0.0457%
BS 116.58 0.0454%
FT 125.68 0.0421%
MW 143.96 0.0368%
FN 196.18 0.027%
★ Survival Knife - Boreal Forest
★ Survival Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
BS 101.86 2.0038%
BS 109.09 0.0485%
WW 110.74 0.0478%
FT 111.39 0.0475%
MW 121.79 0.0435%
WW 127.74 0.0414%
FT 128.1 0.0413%
MW 147.8 0.0358%
★ Survival Knife - Safari Mesh
★ Survival Knife
Safari Mesh
Wear Price Odds
BS 98.07 2.0812%
MW 101.44 2.012%
WW 102.95 1.9826%
BS 104.1 1.9606%
FT 104.37 1.9556%
FT 109.33 0.0484%
MW 130.84 0.0404%
WW 134.33 0.0394%
FN 149.65 0.0354%
★ Survival Knife - Urban Masked
★ Survival Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
BS 98.79 2.0661%
WW 108.6 0.0487%
FT 110.54 0.0478%
BS 111.29 0.0476%
WW 114.95 0.0461%
FT 122.99 0.043%
MW 123.71 0.0428%
MW 151.66 0.0348%
FN 214.75 0.0247%
★ Skeleton Knife - Case Hardened
★ Skeleton Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
BS 459.85 0.0115%
WW 604.88 0.0088%
FT 684.19 0.0077%
MW 867.93 0.0061%
★ Skeleton Knife - Blue Steel
★ Skeleton Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 485.82 0.0109%
WW 546.23 0.0097%
FT 562.01 0.0094%
MW 664.52 0.008%
FN 879.52 0.006%
★ Skeleton Knife - Forest DDPAT
★ Skeleton Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
BS 233.38 0.0226%
WW 272.05 0.0194%
BS 276.88 0.0191%
WW 282.4 0.0188%
FT 305.96 0.0173%
FT 321.28 0.0165%
MW 339.78 0.0156%
FN 492.09 0.0108%
★ Skeleton Knife - Night Stripe
★ Skeleton Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
BS 306.31 0.0173%
WW 343.33 0.0154%
BS 374.78 0.0141%
WW 399.47 0.0132%
FT 440.84 0.012%
MW 486.97 0.0109%
FN 684.67 0.0077%
★ Skeleton Knife - Scorched
★ Skeleton Knife
Scorched
Wear Price Odds
BS 267.49 0.0198%
WW 270.03 0.0196%
BS 271.44 0.0195%
WW 272.39 0.0195%
FT 285.06 0.0186%
FT 305.64 0.0173%
MW 316.66 0.0167%
MW 340.32 0.0155%
★ Skeleton Knife - Stained
★ Skeleton Knife
Stained
Wear Price Odds
BS 411.93 0.0129%
WW 415 0.0127%
FT 469.49 0.0112%
MW 547.38 0.0097%
★ Skeleton Knife - Urban Masked
★ Skeleton Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
WW 255.11 0.0207%
BS 285.71 0.0185%
BS 292 0.0182%
WW 309.46 0.0171%
FT 342.02 0.0155%
FT 346.95 0.0152%
MW 396.13 0.0133%
FN 458.39 0.0116%
★ Skeleton Knife - Boreal Forest
★ Skeleton Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
BS 263.7 0.0201%
BS 282.36 0.0187%
WW 301.04 0.0175%
WW 303.34 0.0175%
MW 309.76 0.017%
FT 317.2 0.0167%
FT 320.82 0.0165%
MW 362.66 0.0146%
FN 465.07 0.0114%
★ Skeleton Knife - Safari Mesh
★ Skeleton Knife
Safari Mesh
Wear Price Odds
WW 259.71 0.0204%
BS 266.1 0.0198%
WW 274.6 0.0193%
FT 276.42 0.0192%
FT 282.16 0.0188%
BS 288.35 0.0183%
MW 291.22 0.0182%
MW 302.17 0.0175%
FN 367.5 0.0144%
★ Nomad Knife -
★ Nomad Knife
Wear Price Odds
197.02 0.0268%
254.22 0.0208%
★ Nomad Knife - Fade
★ Nomad Knife
Fade
Wear Price Odds
MW 438.04 0.0121%
FN 504.65 0.0105%
★ Nomad Knife - Crimson Web
★ Nomad Knife
Crimson Web
Wear Price Odds
BS 191.44 0.0276%
BS 211.74 0.025%
WW 236.51 0.0224%
WW 257.82 0.0206%
FT 267.98 0.0197%
FT 300.9 0.0176%
MW 472.63 0.0112%
★ Nomad Knife - Slaughter
★ Nomad Knife
Slaughter
Wear Price Odds
FT 253.83 0.0209%
MW 282.17 0.0187%
MW 301.17 0.0176%
FT 302.57 0.0175%
FN 327.41 0.0162%
★ Nomad Knife - Case Hardened
★ Nomad Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
BS 149.42 0.0354%
BS 159.29 0.0333%
WW 164.38 0.0322%
WW 167.87 0.0315%
FT 186.47 0.0283%
MW 216.9 0.0244%
FT 266.27 0.0199%
MW 365.93 0.0145%
FN 409.13 0.0129%
FN 441.15 0.012%
★ Nomad Knife - Stained
★ Nomad Knife
Stained
Wear Price Odds
WW 119.24 0.0444%
BS 129.23 0.041%
BS 134.36 0.0394%
WW 139.76 0.0379%
FT 144.6 0.0365%
FT 156.38 0.0338%
MW 160.36 0.033%
MW 179.42 0.0295%
FN 212.35 0.0249%
FN 220.35 0.024%
★ Nomad Knife - Blue Steel
★ Nomad Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 131.56 0.0402%
WW 133.27 0.0398%
FT 149.6 0.0353%
BS 150.22 0.0353%
WW 152.43 0.0348%
MW 161.48 0.0328%
FT 162.88 0.0324%
MW 216.49 0.0244%
FN 218.45 0.0242%
FN 231.58 0.0229%
★ Nomad Knife - Night Stripe
★ Nomad Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
BS 95.8 2.1305%
BS 102.8 1.9855%
FT 105.91 0.05%
WW 110.12 0.048%
FT 119.18 0.0444%
MW 126.62 0.0418%
WW 137.42 0.0385%
FN 173.68 0.0305%
MW 175.37 0.0302%
★ Nomad Knife - Forest DDPAT
★ Nomad Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
WW 90.15 2.2641%
BS 92.47 2.2072%
BS 94.39 2.1623%
FT 98.52 2.0717%
FT 111.05 0.0476%
WW 114.15 0.0464%
MW 114.76 0.0461%
MW 131.55 0.0402%
★ Nomad Knife - Scorched
★ Nomad Knife
Scorched
Wear Price Odds
WW 86.37 2.3631%
BS 87.94 2.321%
BS 92.82 2.1989%
FT 95.52 2.1368%
MW 99.94 2.0422%
WW 103.89 1.9646%
FT 104.69 1.9496%
MW 128.99 0.041%
FN 140.65 0.0376%
★ Nomad Knife - Boreal Forest
★ Nomad Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
BS 94.08 2.1695%
WW 97.01 2.104%
BS 99.18 2.0579%
FT 101.15 2.0178%
FT 108.77 0.0486%
WW 110.84 0.0477%
MW 121.48 0.0436%
MW 160.43 0.033%
FN 166.32 0.0318%
★ Nomad Knife - Urban Masked
★ Nomad Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
WW 97.83 2.0863%
BS 98.75 2.0669%
FT 100.26 2.0357%
WW 104.5 1.9532%
MW 115.23 0.0459%
FT 121.33 0.0436%
MW 128.3 0.0413%
BS 150 0.0353%
FN 177.71 0.0298%
FN 308.07 0.0171%
★ Nomad Knife - Safari Mesh
★ Nomad Knife
Safari Mesh
Wear Price Odds
BS 85.72 2.3811%
BS 91.35 2.2343%
MW 92.44 2.2079%
FT 92.62 2.2036%
WW 94.97 2.1492%
FT 104.53 1.9526%
MW 105.41 1.9363%
WW 106.38 0.0498%
FN 133.79 0.0395%
Skin-skärvor i kistan-
★ Classic Knife - Case Hardened
★ Classic Knife - Case Hardened
★ Classic Knife - Case Hardened
★ Classic Knife - Case Hardened
★ Classic Knife
Case Hardened
★ M9 Bayonet - Case Hardened
★ M9 Bayonet - Case Hardened
★ M9 Bayonet - Case Hardened
★ M9 Bayonet - Case Hardened
★ M9 Bayonet
Case Hardened
★ Talon Knife - Crimson Web
★ Talon Knife - Crimson Web
★ Talon Knife - Crimson Web
★ Talon Knife - Crimson Web
★ Talon Knife
Crimson Web
★ Nomad Knife - Night Stripe
★ Nomad Knife - Night Stripe
★ Nomad Knife - Night Stripe
★ Nomad Knife - Night Stripe
★ Nomad Knife
Night Stripe
★ Skeleton Knife - Stained
★ Skeleton Knife - Stained
★ Skeleton Knife - Stained
★ Skeleton Knife - Stained
★ Skeleton Knife
Stained
★ Survival Knife - Fade
★ Survival Knife - Fade
★ Survival Knife - Fade
★ Survival Knife - Fade
★ Survival Knife
Fade
Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre surfupplevelse, analysera webbplatstrafik, anpassa innehåll och visa anpassade annonser.
Läs om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera dem i vår Integritetspolicy. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies.