Strona główna
Cases to buy

Shiny Knives

Cases to buy
dostępne klawisze szybkiego dostępu:
buy case:enter
szybkie zatrzymanie:space
sprzedaj:s
powtórz:r

Topowe skórki z ostatnich 24 godzin

Die Streife Ausfahrt
Die Streife Ausfahrt 
2022-01-27 10:37:37
x 4.75
Marble Fade
688.11
MW ST
★ Bayonet
Marble Fade
SWEAscent
SWEAscent 
2022-01-27 18:59:33
x 2.39
Marble Fade
346.47
FN ST
★ Ursus Knife
Marble Fade
trialcalle
trialcalle 
2022-01-27 21:25:00
x 1.99
Case Hardened
289.02
WW
★ Talon Knife
Case Hardened

Skrzynka zawiera

Wear Price Drops
FN 583.55 0.0215%
FN 623.49 0.0201%
Fade
FN ST
★ Classic Knife
Fade
Wear Price Drops
WW 156.78 0.0801%
BS 165.22 0.076%
BS 166.48 0.0754%
WW 183.56 0.0684%
FT 190.19 0.066%
FT 201.31 0.0624%
MW 211.64 0.0593%
MW 220.93 0.0568%
FN 453.86 0.0277%
Case Hardened
FN ST
★ Classic Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
BS 469.24 0.0268%
WW 524.30 0.0239%
FT 527.50 0.0238%
WW 568.54 0.0221%
FT 634.53 0.0198%
Case Hardened
FT ST
★ Karambit
Case Hardened
Wear Price Drops
FN 742.84 0.0169%
Marble Fade
FN ST
★ Talon Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
FN 880.25 0.0143%
FN 996.19 0.0126%
Fade
FN ST
★ Talon Knife
Fade
Wear Price Drops
WW 173.84 0.0722%
BS 178.84 0.0702%
FT 180.13 0.0697%
WW 203.09 0.0618%
MW 217.07 0.0579%
BS 234.80 0.0535%
FT 241.39 0.052%
FN 324.86 0.0386%
Case Hardened
FN
★ Bowie Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
FN 1135.86 0.011%
FN 1151.37 0.0109%
Marble Fade
FN ST
★ Karambit
Marble Fade
Wear Price Drops
WW 289.02 0.0434%
BS 310.44 0.0405%
FT 323.96 0.0388%
BS 369.77 0.034%
MW 400.16 0.0314%
WW 463.88 0.027%
FT 473.34 0.0265%
MW 552.22 0.0227%
FN 701.07 0.0179%
Case Hardened
FN
★ Talon Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
MW 1070.00 0.0118%
FN 1828.77 0.0068%
Fade
FN
★ Karambit
Fade
Wear Price Drops
FN 288.10 0.0435%
MW 336.12 0.0373%
FN 346.47 0.0363%
MW 458.89 0.0274%
Marble Fade
FN ST
★ Ursus Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
MW 927.69 0.0136%
FN 927.91 0.0135%
FN 1041.73 0.012%
Marble Fade
FN ST
★ M9 Bayonet
Marble Fade
Wear Price Drops
FN 394.21 0.0319%
MW 481.50 0.0261%
FN 501.41 0.025%
Fade
FN ST
★ Ursus Knife
Fade
Wear Price Drops
BS 405.32 0.031%
FT 560.21 0.0225%
WW 565.96 0.0221%
BS 580.46 0.0216%
WW 609.42 0.0206%
FT 701.92 0.0179%
MW 802.50 0.0157%
FN 978.44 0.0128%
Case Hardened
FN
★ Butterfly Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
MW 549.68 0.0229%
FN 654.28 0.0192%
FN 668.26 0.0188%
MW 688.11 0.0182%
Marble Fade
FN ST
★ Bayonet
Marble Fade
Wear Price Drops
FN 882.75 0.0143%
FN 1090.28 0.0115%
Fade
FN ST
★ M9 Bayonet
Fade
Wear Price Drops
MW 240.74 0.0521%
FN 259.90 0.0483%
FN 306.19 0.041%
Marble Fade
FN ST
★ Stiletto Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
MW 411.65 0.0305%
FN 690.45 0.0181%
MW 691.78 0.0181%
FN 704.47 0.0179%
Fade
FN ST
★ Bayonet
Fade
Wear Price Drops
MW 282.06 0.0445%
FN 322.13 0.0389%
FN 345.81 0.0364%
Fade
FN ST
★ Stiletto Knife
Fade
Wear Price Drops
BS 146.75 0.0856%
FT 162.59 0.0773%
WW 167.43 0.0749%
WW 186.54 0.0673%
MW 200.71 0.0625%
FN 214.19 0.0586%
BS 218.11 0.0576%
FT 277.40 0.0453%
MW 316.15 0.0397%
Case Hardened
FN
★ Huntsman Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
BS 254.97 0.0493%
FT 303.73 0.0413%
BS 333.80 0.0376%
FN 364.08 0.0345%
WW 368.85 0.034%
FT 391.98 0.0321%
MW 402.88 0.0311%
MW 478.48 0.0263%
FN 561.65 0.0223%
Case Hardened
FN ST
★ M9 Bayonet
Case Hardened
Wear Price Drops
FN 388.70 0.0323%
FN 505.85 0.0249%
Fade
FN ST
★ Bowie Knife
Fade
Wear Price Drops
MW 266.43 0.0471%
FN 277.56 0.0453%
MW 304.92 0.0412%
FN 323.58 0.0388%
Marble Fade
FN ST
★ Huntsman Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
WW 253.34 0.0496%
BS 271.23 0.0463%
WW 295.44 0.0425%
FT 319.08 0.0393%
BS 331.18 0.0379%
FT 344.19 0.0365%
MW 383.25 0.0327%
MW 389.85 0.0322%
FN 584.42 0.0215%
Case Hardened
FN ST
★ Bayonet
Case Hardened
Wear Price Drops
MW 350.29 0.0358%
MW 378.21 0.0332%
FN 385.20 0.0326%
FN 404.83 0.031%
Marble Fade
FN ST
★ Flip Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
BS 164.37 0.0763%
BS 188.75 0.0666%
WW 189.86 0.0661%
FT 202.51 0.062%
WW 255.73 0.049%
FT 258.24 0.0487%
MW 258.66 0.0486%
FN 284.73 0.0441%
MW 343.17 0.0366%
Case Hardened
FN
★ Stiletto Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
MW 364.58 0.0344%
MW 463.55 0.0271%
FN 486.00 0.0258%
FN 547.04 0.023%
Fade
FN ST
★ Flip Knife
Fade
Wear Price Drops
FN 279.33 0.0449%
MW 289.04 0.0434%
FN 340.56 0.0369%
Marble Fade
FN ST
★ Bowie Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
BS 121.95 0.1029%
WW 134.29 0.0935%
FT 139.12 0.0903%
BS 144.25 0.0871%
MW 156.66 0.0801%
FT 180.23 0.0696%
MW 183.85 0.0683%
WW 203.60 0.0617%
FN 261.05 0.0481%
FN 262.04 0.0479%
Case Hardened
FN ST
★ Falchion Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
FN 231.18 0.0543%
MW 238.03 0.0527%
FN 249.62 0.0503%
Marble Fade
FN ST
★ Falchion Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
MW 195.67 0.0641%
FN 199.74 0.0629%
MW 501.03 0.0251%
Fade
FN
★ Shadow Daggers
Fade
Wear Price Drops
FN 301.83 0.0416%
MW 330.98 0.0379%
FN 376.94 0.0333%
Fade
FN ST
★ Huntsman Knife
Fade
Wear Price Drops
BS 161.86 0.0775%
BS 174.47 0.0719%
WW 183.08 0.0686%
FT 186.24 0.0675%
WW 194.57 0.0646%
FT 203.25 0.0618%
MW 205.56 0.0611%
MW 230.14 0.0545%
FN 315.16 0.0398%
FN 665.78 0.0189%
Case Hardened
FN ST
★ Flip Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
BS 144.00 0.0872%
BS 155.73 0.0806%
WW 161.47 0.0778%
FT 166.07 0.0756%
WW 183.36 0.0685%
FT 198.76 0.0632%
MW 203.24 0.0618%
MW 225.61 0.0556%
FN 228.87 0.0548%
Case Hardened
FN
★ Ursus Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
MW 140.13 0.0896%
FN 147.91 0.0849%
MW 176.08 0.0713%
FN 184.89 0.0679%
Fade
FN ST
★ Navaja Knife
Fade
Wear Price Drops
FN 136.80 0.0918%
MW 138.20 0.0909%
FN 167.54 0.0749%
MW 218.90 0.0573%
Marble Fade
FN ST
★ Navaja Knife
Marble Fade
Wear Price Drops
FN 242.55 0.0518%
MW 246.53 0.0509%
MW 268.22 0.0468%
FN 272.85 0.0461%
Fade
FN ST
★ Falchion Knife
Fade
Wear Price Drops
BS 99.36 6.8015%
WW 102.89 6.5681%
BS 113.33 5.9631%
MW 114.37 5.9089%
FT 116.13 5.8194%
WW 121.97 0.103%
MW 155.75 0.0806%
FT 161.24 0.0779%
FN 179.31 0.07%
FN 750.82 0.0167%
Case Hardened
FN ST
★ Shadow Daggers
Case Hardened
Wear Price Drops
BS 101.90 6.632%
FT 110.19 6.133%
WW 113.03 5.9789%
MW 120.72 0.104%
BS 120.86 0.1039%
WW 141.11 0.0889%
FT 159.71 0.0786%
FN 166.09 0.0756%
MW 187.24 0.0671%
FN 399.25 0.0315%
Case Hardened
FN ST
★ Gut Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
BS 92.65 7.294%
FT 94.73 7.134%
BS 102.01 6.6248%
WW 103.30 6.542%
WW 106.43 6.3497%
MW 108.77 6.2131%
FT 133.35 0.0941%
MW 151.21 0.083%
FN 166.61 0.0754%
FN 176.81 0.071%
Case Hardened
FN ST
★ Navaja Knife
Case Hardened
Wear Price Drops
FN 152.88 0.0821%
MW 158.30 0.0793%
FN 181.27 0.0693%
MW 221.01 0.0568%
Marble Fade
FN ST
★ Shadow Daggers
Marble Fade
Wear Price Drops
MW 165.18 0.076%
FN 172.43 0.0728%
FN 218.72 0.0574%
MW 233.48 0.0538%
Fade
FN ST
★ Gut Knife
Fade
Wear Price Drops
MW 145.05 0.0865%
FN 151.60 0.0828%
FN 169.98 0.0739%
MW 237.87 0.0528%
Marble Fade
FN ST
★ Gut Knife
Marble Fade

Odłamki przedmiotów w skrzynce

BEST DROP
24H DROP
ALL DROP
HELLCASE.COM © 2016-2022 All rights reserved Newera Frozen PTE. Limited, APT BLK 86 WHAMPOA DRIVE #06-943 WHAMPOA SPRING SINGAPORE- 320086 E.K. 11 Holdings Ltd, Agias Sofias 103, 3066, Limassol, Cyprus
Follow us:

Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp. You can buy various skins on our website CS:GO at best prices.
visa mastercard comodo discover interac