Strona główna
Skrzynki do otwarcia

Premium Knives

Skrzynki do otwarcia
dostępne klawisze szybkiego dostępu:
otwórz skrzynkę: enter
szybkie zatrzymanie: space
sprzedaj: s
powtórz: r

Last 24 hours top skins

yt.com/YusufKüçük
yt.com/YusufKüçük
1:00:21 PM
x 3.57
Damascus Steel
535.65
WW
★ Butterfly Knife
Damascus Steel
Psh 〲 hellcase.org
Psh 〲 hellcase.org
3:32:15 AM
x 3.19
Freehand
478.40
FN
★ Karambit
Freehand
TTV/xBrenni
TTV/xBrenni
4:57:13 PM
x 2.71
Black Laminate
406.22
MW
★ M9 Bayonet
Black Laminate

Skrzynka zawiera

Wear Price Odds
282.43 0.0537%
348.91 0.0435%
ST
★ Classic Knife
Wear Price Odds
FT 244.84 0.062%
MW 262.73 0.0577%
MW 297.68 0.0509%
FT 307.41 0.0493%
FN 364.23 0.0416%
Slaughter
FN
★ Classic Knife
Slaughter
Wear Price Odds
WW 348.26 0.0435%
BS 386.61 0.0392%
WW 535.65 0.0283%
FT 574.17 0.0264%
FT 598.08 0.0254%
MW 654.68 0.0232%
MW 706.65 0.0215%
FN 738.35 0.0205%
Damascus Steel
FN
★ Butterfly Knife
Damascus Steel
Wear Price Odds
BS 221.97 0.0683%
BS 251.90 0.0602%
FT 274.00 0.0553%
MW 296.24 0.0512%
FT 298.07 0.0509%
WW 616.15 0.0246%
Crimson Web
MW
★ Classic Knife
Crimson Web
Wear Price Odds
MW 147.44 0.1029%
FN 153.06 0.0991%
MW 191.25 0.0793%
FN 210.49 0.072%
Gamma Doppler
FN ST
★ Gut Knife
Gamma Doppler
Wear Price Odds
BS 107.89 0.8233%
WW 113.09 0.7854%
FT 113.84 0.7803%
BS 114.06 0.7787%
MW 129.80 0.1168%
FT 131.82 0.115%
FN 147.49 0.1029%
WW 151.54 0.1001%
MW 167.74 0.0904%
FN 204.89 0.074%
Damascus Steel
FN ST
★ Huntsman Knife
Damascus Steel
Wear Price Odds
BS 81.58 1.0888%
BS 84.25 1.0542%
WW 84.31 1.0536%
FT 84.96 1.0454%
FT 93.95 0.9454%
MW 95.82 0.927%
FN 100.46 0.8842%
WW 102.60 0.8657%
MW 112.38 0.7903%
FN 127.63 0.1188%
Freehand
FN ST
★ Gut Knife
Freehand
Wear Price Odds
BS 107.75 0.8244%
BS 120.31 0.7382%
WW 127.38 0.1191%
FT 138.94 0.1091%
FT 149.00 0.1018%
WW 172.78 0.0877%
MW 180.71 0.0839%
MW 197.82 0.0767%
FN 230.59 0.0657%
FN 331.21 0.0458%
Lore
FN ST
★ Gut Knife
Lore
Wear Price Odds
WW 106.02 0.8378%
BS 108.02 0.8223%
FT 112.65 0.7885%
BS 117.38 0.7567%
MW 122.98 0.7222%
WW 130.10 0.1165%
FT 133.33 0.1138%
MW 136.51 0.1111%
FN 144.57 0.1049%
FN 180.04 0.0842%
Damascus Steel
FN ST
★ Falchion Knife
Damascus Steel
Wear Price Odds
BS 79.21 1.1214%
FT 81.97 1.0835%
WW 88.20 1.0071%
MW 88.28 1.0061%
FT 93.06 0.9544%
FN 97.59 0.9102%
BS 111.66 0.7955%
WW 116.81 0.7604%
MW 119.30 0.7445%
FN 169.60 0.0894%
Damascus Steel
FN ST
★ Shadow Daggers
Damascus Steel
Wear Price Odds
BS 116.15 0.7648%
WW 130.72 0.116%
WW 134.87 0.1125%
FT 135.55 0.1119%
BS 148.60 0.102%
MW 160.83 0.0943%
FT 163.32 0.0929%
MW 195.12 0.0777%
FN 244.06 0.0621%
FN 338.30 0.0448%
Autotronic
FN ST
★ Gut Knife
Autotronic
Wear Price Odds
BS 119.73 0.7419%
FT 121.68 0.73%
WW 121.98 0.7281%
BS 131.49 0.1153%
FT 136.64 0.111%
MW 139.31 0.1088%
WW 146.18 0.1038%
FN 150.64 0.1007%
MW 169.29 0.0896%
FN 223.41 0.0678%
Damascus Steel
FN ST
★ Bowie Knife
Damascus Steel
Wear Price Odds
BS 74.08 1.199%
BS 82.87 1.0718%
FT 87.87 1.0109%
WW 88.33 1.0056%
FT 95.53 0.9297%
MW 95.99 0.9253%
WW 100.13 0.8871%
FN 104.66 0.8486%
MW 111.69 0.7953%
FN 120.07 0.7398%
Bright Water
FN ST
★ Gut Knife
Bright Water
Wear Price Odds
BS 88.96 0.9985%
WW 89.93 0.9876%
FT 91.35 0.9723%
MW 96.68 0.9187%
WW 101.40 0.876%
BS 108.69 0.8172%
FT 113.25 0.7843%
MW 114.35 0.7768%
FN 130.74 0.116%
FN 211.62 0.0716%
Black Laminate
FN ST
★ Gut Knife
Black Laminate
Wear Price Odds
FN 270.09 0.0561%
MW 270.16 0.0562%
FN 358.45 0.0423%
MW 367.07 0.0413%
Doppler
FN ST
★ Huntsman Knife
Doppler
Wear Price Odds
MW 331.33 0.0458%
FN 371.31 0.0408%
MW 376.56 0.0403%
FN 388.97 0.039%
Gamma Doppler
FN ST
★ Flip Knife
Gamma Doppler
Wear Price Odds
BS 122.89 0.7227%
BS 137.76 0.11%
WW 141.22 0.1074%
WW 144.93 0.1047%
FT 145.33 0.1043%
MW 167.25 0.0907%
FT 167.58 0.0905%
MW 175.29 0.0865%
FN 188.89 0.0802%
FN 225.34 0.0673%
Freehand
FN ST
★ Flip Knife
Freehand
Wear Price Odds
FN 245.22 0.0618%
MW 273.32 0.0555%
FN 317.58 0.0478%
Doppler
FN ST
★ Falchion Knife
Doppler
Wear Price Odds
FN 158.37 0.0958%
MW 210.16 0.0722%
FN 226.14 0.067%
Doppler
FN ST
★ Shadow Daggers
Doppler
Wear Price Odds
BS 187.70 0.0808%
BS 199.98 0.0758%
WW 216.57 0.07%
WW 218.24 0.0694%
FT 244.45 0.062%
FT 246.58 0.0615%
MW 318.10 0.0477%
MW 338.44 0.0448%
FN 408.12 0.0372%
Lore
FN
★ Flip Knife
Lore
Wear Price Odds
BS 173.60 0.0874%
WW 188.16 0.0806%
WW 199.03 0.0762%
FT 199.28 0.0761%
FT 200.08 0.0757%
BS 209.89 0.0723%
MW 234.93 0.0645%
MW 291.10 0.0521%
FN 330.31 0.0459%
FN 340.83 0.0445%
Autotronic
FN ST
★ Flip Knife
Autotronic
Wear Price Odds
FN 259.48 0.0584%
MW 301.39 0.0504%
FN 367.01 0.0413%
Doppler
FN ST
★ Bowie Knife
Doppler
Wear Price Odds
BS 109.54 0.8109%
BS 111.87 0.794%
WW 127.95 0.1185%
WW 136.74 0.1109%
FT 140.11 0.1082%
MW 141.91 0.1068%
FT 145.87 0.104%
MW 147.29 0.103%
FN 154.81 0.098%
FN 185.05 0.0819%
Bright Water
FN ST
★ Flip Knife
Bright Water
Wear Price Odds
MW 1197.21 0.0127%
FN 1232.07 0.0123%
Tiger Tooth
FN
★ Butterfly Knife
Tiger Tooth
Wear Price Odds
FN 214.41 0.0707%
MW 223.34 0.0679%
FN 263.16 0.0577%
MW 279.41 0.0542%
Tiger Tooth
FN ST
★ Huntsman Knife
Tiger Tooth
Wear Price Odds
WW 132.03 0.1149%
BS 135.14 0.1122%
MW 138.02 0.1098%
FT 138.83 0.1093%
WW 141.67 0.1071%
BS 146.05 0.1038%
FT 152.59 0.0994%
MW 177.52 0.0854%
FN 183.25 0.0827%
FN 224.71 0.0675%
Black Laminate
FN ST
★ Flip Knife
Black Laminate
Wear Price Odds
FN 570.86 0.0265%
FN 686.85 0.0221%
Gamma Doppler
FN ST
★ Bayonet
Gamma Doppler
Wear Price Odds
MW 177.02 0.0856%
FN 187.68 0.0808%
FN 232.43 0.0652%
MW 248.44 0.0611%
Tiger Tooth
FN ST
★ Falchion Knife
Tiger Tooth
Wear Price Odds
BS 197.41 0.0768%
BS 200.84 0.0755%
WW 208.96 0.0726%
FT 230.76 0.0657%
WW 243.48 0.0623%
FT 267.16 0.0567%
MW 278.59 0.0544%
FN 320.22 0.0474%
MW 320.72 0.0473%
FN 371.43 0.0409%
Freehand
FN ST
★ Bayonet
Freehand
Wear Price Odds
MW 131.46 0.1154%
FN 131.82 0.115%
FN 168.22 0.0901%
MW 193.38 0.0784%
Tiger Tooth
FN ST
★ Shadow Daggers
Tiger Tooth
Wear Price Odds
MW 216.64 0.07%
FN 218.93 0.0692%
FN 261.90 0.0579%
MW 304.84 0.0498%
Tiger Tooth
FN ST
★ Bowie Knife
Tiger Tooth
Wear Price Odds
BS 312.46 0.0485%
BS 345.46 0.0439%
WW 351.25 0.0432%
WW 352.72 0.043%
FT 442.51 0.0343%
MW 736.66 0.0206%
MW 918.78 0.0165%
FN 1035.72 0.0146%
Lore
FN
★ Bayonet
Lore
Wear Price Odds
WW 423.87 0.0358%
BS 464.67 0.0327%
WW 482.11 0.0314%
Rust Coat
WW ST
★ Butterfly Knife
Rust Coat
Wear Price Odds
BS 357.63 0.0424%
BS 359.54 0.0421%
WW 377.25 0.0402%
FT 381.74 0.0397%
MW 492.97 0.0308%
FN 763.82 0.0199%
Autotronic
FN
★ Bayonet
Autotronic
Wear Price Odds
BS 184.00 0.0824%
BS 184.23 0.0823%
WW 185.29 0.0819%
FT 193.31 0.0784%
WW 199.05 0.0761%
FT 206.11 0.0736%
MW 243.50 0.0622%
MW 255.54 0.0594%
FN 288.94 0.0525%
FN 330.50 0.0459%
Bright Water
FN ST
★ Bayonet
Bright Water
Wear Price Odds
BS 88.08 1.0084%
WW 95.25 0.9325%
BS 104.40 0.8508%
WW 132.82 0.1141%
Rust Coat
WW ST
★ Huntsman Knife
Rust Coat
Wear Price Odds
WW 233.99 0.0648%
BS 255.16 0.0595%
FT 258.31 0.0587%
MW 274.46 0.0552%
BS 282.08 0.0538%
WW 283.01 0.0536%
FT 284.27 0.0533%
MW 316.63 0.0479%
FN 361.39 0.0419%
Black Laminate
FN
★ Bayonet
Black Laminate
Wear Price Odds
BS 82.11 1.0817%
WW 87.62 1.0137%
BS 90.36 0.983%
WW 113.47 0.7828%
Rust Coat
WW ST
★ Falchion Knife
Rust Coat
Wear Price Odds
FN 671.98 0.0226%
MW 774.61 0.0196%
Gamma Doppler
FN
★ M9 Bayonet
Gamma Doppler
Wear Price Odds
BS 68.90 1.2891%
WW 71.23 1.247%
BS 80.23 1.1071%
WW 90.29 0.9838%
Rust Coat
WW ST
★ Shadow Daggers
Rust Coat
Wear Price Odds
BS 204.81 0.0741%
BS 233.67 0.0649%
WW 249.38 0.0608%
FT 271.59 0.0559%
FT 278.26 0.0545%
MW 302.66 0.0501%
WW 309.02 0.049%
MW 324.76 0.0467%
FN 341.01 0.0444%
Freehand
FN
★ M9 Bayonet
Freehand
Wear Price Odds
BS 89.90 0.988%
WW 94.70 0.9379%
BS 117.11 0.7585%
WW 129.02 0.1175%
Rust Coat
WW ST
★ Bowie Knife
Rust Coat
Wear Price Odds
BS 378.88 0.04%
BS 399.92 0.0379%
WW 434.42 0.0349%
FT 521.21 0.0291%
FT 549.78 0.0276%
MW 769.07 0.0198%
FN 827.53 0.0183%
MW 943.47 0.016%
Ultraviolet
FN
★ Butterfly Knife
Ultraviolet
Wear Price Odds
BS 347.11 0.0437%
WW 370.21 0.0409%
BS 386.65 0.0393%
WW 504.93 0.03%
FT 673.47 0.0225%
FT 676.20 0.0224%
Lore
FT ST
★ M9 Bayonet
Lore
Wear Price Odds
BS 95.28 0.9322%
WW 100.27 0.8859%
FT 101.96 0.8711%
BS 102.55 0.8661%
WW 110.44 0.8043%
FT 110.69 0.8025%
MW 149.44 0.1015%
MW 197.18 0.0769%
FN 302.80 0.0501%
Ultraviolet
FN
★ Huntsman Knife
Ultraviolet
Wear Price Odds
WW 401.00 0.0378%
BS 430.00 0.0352%
FT 490.00 0.0309%
WW 502.00 0.0302%
FT 503.75 0.0301%
MW 608.75 0.025%
FN 1130.95 0.0134%
Autotronic
FN
★ M9 Bayonet
Autotronic
Wear Price Odds
BS 82.80 1.0728%
FT 96.69 0.9186%
WW 97.11 0.9147%
BS 109.21 0.8133%
WW 113.10 0.7853%
FT 118.06 0.7523%
MW 130.21 0.1165%
MW 174.85 0.0867%
FN 248.86 0.0609%
Ultraviolet
FN
★ Falchion Knife
Ultraviolet
Wear Price Odds
BS 177.16 0.0856%
BS 209.21 0.0724%
WW 248.38 0.0611%
FT 259.42 0.0584%
WW 262.15 0.0578%
FT 262.83 0.0577%
MW 327.48 0.0463%
MW 330.52 0.0458%
FN 354.15 0.0429%
FN 385.65 0.0394%
Bright Water
FN ST
★ M9 Bayonet
Bright Water
Wear Price Odds
BS 364.07 0.0416%
WW 366.68 0.0413%
BS 373.14 0.0407%
WW 380.44 0.0399%
FT 381.42 0.0398%
MW 406.25 0.0373%
FN 528.64 0.0287%
Black Laminate
FN
★ M9 Bayonet
Black Laminate
Wear Price Odds
BS 74.22 1.1968%
BS 86.08 1.0319%
WW 86.69 1.0246%
FT 86.86 1.0226%
WW 95.34 0.9316%
MW 103.67 0.8567%
FT 106.22 0.8362%
MW 138.75 0.1093%
FN 174.73 0.0868%
Ultraviolet
FN
★ Shadow Daggers
Ultraviolet
Wear Price Odds
BS 94.08 0.9442%
WW 108.14 0.8213%
BS 110.09 0.8068%
FT 112.32 0.7908%
FT 136.52 0.1111%
WW 136.86 0.1108%
MW 152.83 0.0992%
MW 200.98 0.0754%
FN 346.13 0.0438%
Ultraviolet
FN
★ Bowie Knife
Ultraviolet
Wear Price Odds
FN 870.69 0.0174%
Gamma Doppler
FN
★ Karambit
Gamma Doppler
Wear Price Odds
BS 262.43 0.0578%
BS 345.56 0.0439%
WW 360.88 0.042%
FT 389.14 0.039%
MW 412.20 0.0368%
FN 478.40 0.0317%
FN 623.85 0.0243%
Freehand
FN ST
★ Karambit
Freehand
Wear Price Odds
BS 419.42 0.0361%
WW 587.56 0.0259%
FT 616.06 0.0246%
FT 646.64 0.0235%
MW 1033.41 0.0146%
Lore
MW
★ Karambit
Lore
Wear Price Odds
BS 529.85 0.0286%
FT 691.54 0.0219%
FT 712.44 0.0213%
MW 948.42 0.016%
Autotronic
MW
★ Karambit
Autotronic
Wear Price Odds
BS 258.11 0.0587%
WW 307.90 0.0493%
BS 320.68 0.0473%
WW 332.63 0.0456%
FT 340.45 0.0445%
MW 360.00 0.0421%
FT 376.14 0.0403%
FN 430.67 0.0352%
Bright Water
FN
★ Karambit
Bright Water
Wear Price Odds
WW 422.50 0.0359%
BS 467.52 0.0324%
FT 480.46 0.0316%
WW 503.93 0.0301%
MW 521.00 0.0291%
MW 617.01 0.0246%
Black Laminate
MW ST
★ Karambit
Black Laminate

Odłamki przedmiotów w skrzynce

★ Bowie Knife
Marble Fade
★ Butterfly Knife
Rust Coat
★ Ursus Knife
Tiger Tooth
★ M9 Bayonet
Blue Steel
★ Flip Knife
Freehand
★ Karambit
Rust Coat
★ M9 Bayonet
Case Hardened
HELLCASE.COM © 2016-2021 All rights reserved Newera Frozen PTE. Limited APT BLK 86 WHAMPOA DRIVE #06-943 WHAMPOA SPRING SINGAPORE- 320086 E.K. 11 Holdings Ltd, Agias Sofias 103, 3066, Limassol, Cyprus
Follow us:

Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp. Możesz otwierać różne skrzynki z CS:GO na naszej stronie po najlepszych cenach.
visa mastercard comodo discover