Strona główna
Skrzynki do otwarcia

Masamune Knives

Skrzynki do otwarcia
dostępne klawisze szybkiego dostępu:
otwórz skrzynkę: enter
szybkie zatrzymanie: space
sprzedaj: s
powtórz: r

Last 24 hours top skins

shady
shady
5:21:47 PM
x 2.01
Night Stripe
252.66
BS ST
★ Skeleton Knife
Night Stripe
ich (gjort 12 stegs)
ich (gjort 12 stegs)
9:34:46 AM
x 1.79
Crimson Web
225.37
WW
★ Survival Knife
Crimson Web

Skrzynka zawiera

Wear Price Odds
215.31 0.0581%
250.45 0.05%
ST
★ Paracord Knife
Wear Price Odds
BS 171.22 0.0731%
WW 247.59 0.0506%
BS 247.69 0.0505%
FT 276.11 0.0453%
Crimson Web
FT
★ Paracord Knife
Crimson Web
Wear Price Odds
FT 290.50 0.0431%
MW 308.99 0.0405%
FN 369.77 0.0339%
Slaughter
FN
★ Paracord Knife
Slaughter
Wear Price Odds
BS 89.47 0.9226%
WW 93.31 0.8847%
FT 99.08 0.8331%
BS 112.65 0.1112%
MW 117.41 0.1067%
FT 121.20 0.1033%
WW 121.20 0.1033%
MW 165.38 0.0757%
FN 270.57 0.0462%
Urban Masked
FN
★ Paracord Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
BS 160.39 0.0781%
WW 179.62 0.0697%
FT 182.60 0.0685%
MW 230.16 0.0544%
WW 234.41 0.0534%
BS 288.78 0.0434%
FN 475.94 0.0263%
Case Hardened
FN
★ Paracord Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
BS 131.80 0.095%
WW 143.97 0.087%
FT 154.36 0.0811%
WW 167.18 0.0749%
FT 170.31 0.0735%
MW 172.61 0.0725%
BS 180.54 0.0693%
MW 238.13 0.0526%
FN 325.83 0.0384%
Blue Steel
FN
★ Paracord Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 112.15 0.1117%
WW 115.73 0.1082%
FT 116.38 0.1075%
BS 149.51 0.0837%
FT 159.08 0.0787%
MW 160.58 0.078%
WW 177.94 0.0703%
MW 234.66 0.0533%
FN 346.19 0.0362%
Night Stripe
FN
★ Paracord Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
BS 120.85 0.1036%
WW 126.60 0.0989%
FT 139.01 0.0901%
BS 139.02 0.09%
MW 148.56 0.0843%
FT 158.01 0.0792%
WW 169.07 0.0741%
MW 189.89 0.0659%
FN 337.11 0.0371%
Stained
FN
★ Paracord Knife
Stained
Wear Price Odds
BS 87.13 0.9474%
WW 87.63 0.942%
FT 92.18 0.8955%
FT 98.64 0.8368%
MW 102.45 0.8057%
BS 117.96 0.1061%
WW 136.84 0.0914%
MW 173.18 0.0723%
FN 207.15 0.0605%
Scorched
FN
★ Paracord Knife
Scorched
Wear Price Odds
BS 90.56 0.9115%
WW 98.49 0.8381%
FT 99.38 0.8307%
FT 112.72 0.111%
BS 121.25 0.1033%
MW 130.36 0.0961%
WW 140.68 0.0889%
MW 195.62 0.064%
FN 341.85 0.0367%
Boreal Forest
FN
★ Paracord Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
BS 86.02 0.9596%
WW 88.93 0.9282%
FT 94.57 0.8729%
FT 103.19 0.7999%
BS 104.67 0.7886%
MW 117.25 0.1068%
WW 136.79 0.0915%
MW 151.01 0.0829%
FN 198.78 0.063%
FN 271.89 0.0461%
Forest DDPAT
FN ST
★ Paracord Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
BS 85.10 0.97%
FT 88.72 0.9304%
WW 89.48 0.9225%
FT 99.34 0.831%
MW 106.68 0.1174%
BS 113.25 0.1105%
WW 117.90 0.1062%
MW 147.99 0.0846%
Safari Mesh
MW ST
★ Paracord Knife
Safari Mesh
Wear Price Odds
187.47 0.0668%
210.45 0.0595%
ST
★ Survival Knife
Wear Price Odds
FN 423.62 0.0296%
MW 470.19 0.0266%
Fade
FN
★ Survival Knife
Fade
Wear Price Odds
FT 241.22 0.0519%
MW 263.49 0.0475%
FN 290.97 0.043%
FT 320.69 0.0391%
Slaughter
FN
★ Survival Knife
Slaughter
Wear Price Odds
BS 172.27 0.0726%
WW 225.32 0.0556%
BS 243.59 0.0514%
FT 247.92 0.0505%
WW 301.45 0.0415%
Crimson Web
FT
★ Survival Knife
Crimson Web
Wear Price Odds
BS 94.39 0.8745%
WW 114.23 0.1096%
FT 116.11 0.1079%
BS 116.49 0.1075%
MW 122.59 0.1021%
WW 123.40 0.1015%
FT 132.37 0.0945%
MW 183.14 0.0683%
FN 200.52 0.0624%
FN 300.89 0.0416%
Stained
FN ST
★ Survival Knife
Stained
Wear Price Odds
BS 132.65 0.0944%
WW 136.24 0.0919%
BS 152.39 0.0821%
FT 158.86 0.0788%
WW 180.16 0.0695%
MW 182.88 0.0685%
FT 202.04 0.062%
MW 216.68 0.0578%
FN 331.75 0.0377%
Case Hardened
FN
★ Survival Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
BS 105.91 0.1182%
WW 107.52 0.1164%
FT 117.85 0.1062%
MW 120.35 0.1041%
BS 138.93 0.0901%
FT 148.12 0.0846%
WW 161.04 0.0777%
MW 171.28 0.0731%
FN 209.26 0.0598%
Blue Steel
FN
★ Survival Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 86.86 0.9503%
WW 87.46 0.9438%
FT 92.12 0.8961%
MW 93.57 0.8822%
FT 103.20 0.7999%
BS 104.44 0.7904%
WW 109.88 0.1139%
MW 128.05 0.0978%
FN 199.52 0.0628%
FN 294.45 0.0425%
Forest DDPAT
FN ST
★ Survival Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
BS 97.42 0.8473%
WW 101.49 0.8133%
FT 107.23 0.1167%
MW 124.98 0.1001%
BS 126.81 0.0988%
FT 134.18 0.0933%
WW 151.83 0.0825%
MW 216.56 0.0578%
Night Stripe
MW ST
★ Survival Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
BS 79.87 1.0335%
FT 87.12 0.9475%
WW 88.99 0.9276%
MW 98.10 0.8414%
FT 104.72 0.7883%
WW 107.66 0.1162%
BS 115.60 0.1083%
MW 131.50 0.0952%
FN 194.53 0.0644%
Scorched
FN
★ Survival Knife
Scorched
Wear Price Odds
BS 85.32 0.9675%
WW 85.34 0.9672%
FT 91.93 0.8979%
FT 96.67 0.8539%
BS 99.97 0.8257%
MW 107.92 0.116%
WW 126.67 0.0988%
MW 134.24 0.0933%
Boreal Forest
MW ST
★ Survival Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
MW 82.37 1.0021%
BS 83.54 0.9881%
FT 85.08 0.9702%
WW 86.75 0.9516%
FT 89.03 0.9272%
BS 94.29 0.8754%
WW 125.44 0.0998%
MW 129.75 0.0965%
FN 168.32 0.0744%
Safari Mesh
FN
★ Survival Knife
Safari Mesh
Wear Price Odds
BS 80.96 1.0195%
WW 90.15 0.9157%
FT 94.61 0.8725%
FT 99.32 0.8312%
MW 106.09 0.118%
BS 109.56 0.1143%
WW 115.28 0.1086%
MW 142.01 0.0881%
FN 227.03 0.0552%
Urban Masked
FN
★ Survival Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
BS 393.09 0.0319%
WW 471.11 0.0266%
FT 536.37 0.0233%
MW 710.62 0.0176%
Case Hardened
MW
★ Skeleton Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
WW 378.19 0.0331%
BS 385.62 0.0325%
FT 427.81 0.0292%
MW 501.11 0.025%
FN 910.23 0.0137%
Blue Steel
FN
★ Skeleton Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 225.80 0.0554%
WW 233.51 0.0536%
FT 249.13 0.0503%
BS 253.03 0.0495%
WW 264.40 0.0474%
MW 266.19 0.047%
FT 284.58 0.044%
FN 487.97 0.0256%
Forest DDPAT
FN
★ Skeleton Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
BS 288.28 0.0435%
BS 294.86 0.0424%
WW 335.45 0.0373%
FT 344.80 0.0363%
MW 386.49 0.0324%
WW 399.47 0.0314%
FN 693.46 0.018%
Night Stripe
FN
★ Skeleton Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
BS 217.00 0.0577%
FT 227.50 0.055%
FT 238.19 0.0526%
WW 260.29 0.0481%
MW 269.09 0.0465%
WW 270.09 0.0463%
BS 282.74 0.0443%
MW 324.23 0.0386%
Scorched
MW ST
★ Skeleton Knife
Scorched
Wear Price Odds
BS 305.36 0.041%
WW 330.71 0.0379%
FT 369.77 0.0339%
MW 441.97 0.0283%
Stained
MW
★ Skeleton Knife
Stained
Wear Price Odds
BS 235.83 0.053%
WW 252.98 0.0494%
FT 267.31 0.0469%
BS 289.56 0.0433%
WW 300.19 0.0417%
FT 308.67 0.0405%
MW 317.22 0.0394%
FN 544.13 0.0231%
Urban Masked
FN
★ Skeleton Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
BS 231.35 0.0541%
FT 252.20 0.0497%
WW 255.14 0.0491%
BS 265.33 0.0472%
FT 282.21 0.0443%
MW 284.92 0.0439%
WW 292.89 0.0428%
MW 329.61 0.038%
FN 460.54 0.0271%
Boreal Forest
FN
★ Skeleton Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
BS 207.07 0.0605%
FT 224.05 0.0559%
WW 228.19 0.0549%
FT 229.15 0.0546%
MW 241.12 0.0519%
WW 255.14 0.0491%
BS 285.94 0.0438%
MW 300.05 0.0417%
Safari Mesh
MW ST
★ Skeleton Knife
Safari Mesh
Wear Price Odds
153.98 0.0813%
178.37 0.0701%
ST
★ Nomad Knife
Wear Price Odds
FN 418.17 0.0299%
MW 422.36 0.0296%
Fade
FN
★ Nomad Knife
Fade
Wear Price Odds
BS 145.75 0.0859%
WW 191.72 0.0653%
FT 200.78 0.0623%
BS 208.98 0.06%
WW 229.64 0.0545%
FT 268.94 0.0466%
MW 365.44 0.0342%
Crimson Web
MW
★ Nomad Knife
Crimson Web
Wear Price Odds
FT 198.84 0.0629%
MW 220.48 0.0568%
MW 235.41 0.0532%
FN 257.84 0.0486%
FT 277.67 0.0451%
Slaughter
FN
★ Nomad Knife
Slaughter
Wear Price Odds
WW 131.65 0.0951%
BS 133.23 0.0939%
FT 146.65 0.0853%
BS 154.14 0.0812%
WW 175.64 0.0713%
MW 188.44 0.0665%
FT 230.53 0.0543%
MW 316.09 0.0396%
FN 415.39 0.0302%
FN 522.94 0.024%
Case Hardened
FN ST
★ Nomad Knife
Case Hardened
Wear Price Odds
BS 100.35 0.8226%
WW 106.50 0.1176%
WW 108.16 0.1157%
FT 110.59 0.1132%
BS 116.21 0.1077%
MW 124.01 0.101%
FT 126.08 0.0993%
MW 176.00 0.0711%
FN 201.48 0.0622%
FN 218.51 0.0573%
Stained
FN ST
★ Nomad Knife
Stained
Wear Price Odds
BS 108.37 0.1155%
WW 121.06 0.1035%
FT 121.08 0.1034%
MW 129.87 0.0964%
FT 138.54 0.0903%
BS 144.31 0.0868%
WW 158.88 0.0788%
MW 197.35 0.0634%
FN 213.63 0.0586%
FN 235.28 0.0533%
Blue Steel
FN ST
★ Nomad Knife
Blue Steel
Wear Price Odds
BS 82.15 1.0048%
WW 83.70 0.9862%
FT 89.78 0.9194%
FT 97.18 0.8495%
BS 97.84 0.8437%
MW 98.88 0.8348%
WW 135.61 0.0923%
MW 153.54 0.0815%
FN 256.48 0.0488%
Night Stripe
FN
★ Nomad Knife
Night Stripe
Wear Price Odds
WW 78.73 1.0484%
BS 80.24 1.0287%
FT 82.80 0.997%
BS 87.01 0.9487%
MW 89.38 0.9235%
FT 92.28 0.8945%
WW 115.82 0.1081%
MW 138.00 0.0908%
Forest DDPAT
MW ST
★ Nomad Knife
Forest DDPAT
Wear Price Odds
BS 74.62 1.1062%
WW 77.11 1.0705%
FT 81.86 1.0083%
MW 88.07 0.9373%
FT 88.36 0.9342%
BS 89.63 0.921%
WW 94.97 0.8692%
MW 112.62 0.1112%
FN 138.50 0.0903%
Scorched
FN
★ Nomad Knife
Scorched
Wear Price Odds
BS 81.73 1.01%
FT 84.32 0.979%
WW 87.43 0.9442%
BS 90.90 0.9081%
MW 96.27 0.8574%
FT 99.90 0.8263%
WW 105.08 0.7855%
MW 147.16 0.085%
FN 164.94 0.0759%
Boreal Forest
FN
★ Nomad Knife
Boreal Forest
Wear Price Odds
WW 77.98 1.0585%
BS 79.82 1.0342%
FT 80.33 1.0276%
FT 94.70 0.8716%
MW 98.30 0.8397%
WW 99.38 0.8306%
MW 122.48 0.1022%
BS 150.00 0.0834%
FN 176.23 0.0711%
Urban Masked
FN
★ Nomad Knife
Urban Masked
Wear Price Odds
WW 74.88 1.1023%
BS 74.88 1.1023%
FT 77.77 1.0614%
FT 78.60 1.0502%
MW 82.79 0.9971%
BS 90.28 0.9144%
MW 90.47 0.9125%
WW 95.12 0.8678%
FN 132.67 0.0944%
Safari Mesh
FN
★ Nomad Knife
Safari Mesh

Odłamki przedmiotów w skrzynce

★ Classic Knife
Case Hardened
★ M9 Bayonet
Case Hardened
★ Talon Knife
Crimson Web
★ Nomad Knife
Night Stripe
★ Skeleton Knife
Stained
★ Survival Knife
Fade
BEST DROP
24H DROP
ALL DROP
HELLCASE.COM © 2016-2021 All rights reserved Newera Frozen PTE. Limited APT BLK 86 WHAMPOA DRIVE #06-943 WHAMPOA SPRING SINGAPORE- 320086 E.K. 11 Holdings Ltd, Agias Sofias 103, 3066, Limassol, Cyprus
Follow us:

Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp. Możesz otwierać różne skrzynki z CS:GO na naszej stronie po najlepszych cenach.
visa mastercard comodo discover